Additional Competence

The Additional Competence API is used to register Additional Qualifications obtained by a seafarer that is relevant when applying for a Certificate of Competence. Additional Competence is accepted when the sender is a ship owner, or an appointed representative i.e Master and Chief Engineer.

On this page:

List of additional competence

The Norwegian Maritime Authority will accept the additional competence listed in Table 4. When using the API operations the code field should contain one of the codes listed in the table. The List additional competence codes API endpoint will contain up to date list of codes.

Table 4 - Additional Competence Codes

CodeDescription of Additional Competence
BS0Båtmann
BUNK3Deltatt på 3 bunkringsoperasjoner ombord på skip som bruker eller fører drivstoff med flammepunkt under 60 grader C
BVBrovakt, STCW regel II/4
BVSJEKKBrovakt sjekkliste
GOLALOGrunnleggende opplæring i sikre laste- og losseoperasjoner olje- og kjemikalietankskip
GOIGF3 gjennomførte lasteoperasjoner om bord på gasstankskip
MVMaskinromsvakt, STCW regel III/4, tabell A-III/4
GOPOLFARGrunnleggende opplæring polare farvann
VOPOLFARVideregående opplæring polare farvann
UTMOB8Føring av mob-båt og redningsfarkost - 8 timers utsjekk
GOLALGGrunnleggende opplæring i sikre laste- og losseoperasjoner gasstankskip

Available functionality

List additional competence codes

GET operation to obtain the complete list of competence codes listed in table 4. This list will always contain the newest version.

Create additional competences*

POST operation to register additional competences.

Retrive an additional competence

GET operation to obtain an already reported additional competence using UIDs.

List additional competences

GET operation to obtain already reported additional competences.